Voetreflex Massage

 • Voetreflex Massage

  In mijn Voetreflex Massage pas ik de authentieke, eeuwenoude Westerse massage technieken toe.

  In de voeten weerspiegelt zich het gehele lichaam. Je voeten zijn letterlijk je basis. Door het masseren van de reflexzones op de voeten wordt de doorbloeding, de energiestroming en het zelfgenezend vermogen gestimuleerd.

  Deze massage laat je energie beter stromen en zorgt voor vitaliteit en ontspanning van lichaam en geest, waardoor dit je gezondheid en welzijn bevordert.

  Het lichaam is uitgerust met een fantastisch zelfgenezend vermogen, maar dit werkt vaak niet goed omdat de vitale energiebanen geblokkeerd zijn door degeneratie en spanningen van het leven.

  Rechtervoet = rationele (denk) kant

  Linkervoet = emotionele (gevoel) kant

  Daarnaast bevinden zich in het lichaam 10 verticale en 3 horizontale lichaamszones, waardoor er een anatomisch-topografisch lijnenspel ontstaat, waarin diverse organen gerangschikt zijn. Deze lijnen worden weer weerspiegeld in onze voeten, waarin dezelfde reflexzones zich bevinden.

  Ziekte manifesteert zich in het lichaam. De energievelden van denken, voelen en de ziel zijn niet tastbaar, maar wel voelbaar en waarneembaar. Wanneer de energiedoorstroming verstoord is, kunnen er blokkades ontstaan in het lichaam en onze geest.

  Tijdens de massage wordt niet enkel de energie in werking gezet van de betreffende organen, maar ook onze diepere liggende lagen, die maakt WIE WE ZIJN!

   

  Heb je vragen of interesse neem dan gerust even contact met mij op dan zal ik je verder informeren.

  Behandeling vanaf € 37,50

   

   

 • Voetreflex Behandeling

  Voetreflex Behandeling

  • Voorafgaand aan de behandeling zal er een amnese van de voeten worden afgenomen.
  • Mogelijke klachten en ziektebeelden worden eveneens in kaart gebracht.
  • De voeten worden zacht gemasseerd met speciale etherische olie.
  • Dan starten we met de drukpunt therapie op alle reflexzones volgens de BER methodiek.
  • Alle zones op beide voeten zullen worden behandeld, zodat alle mogelijke blokkades aangepakt zullen worden.
  • We eindigen met een heerlijke uitgebreide ontspanningsmassage.
    

  Tijdens de behandeling hoef je je niet geheel te ontkleden. Zorg er wel voor dat we kunnen masseren vanaf de voet tot bovenaan de knie. Trek vooral makkelijke, niet knellende kleding aan, zeker in het hals- en buikgebied, zodat er een goede doorstroming van de energie mogelijk is. Je ligt of zit op de massagebank, zodat je je heerlijk kunt ontspannen.

  De duur van de behandeling zal variëren van 20 – 50 minuten.

  Tijdens de behandeling kunnen er reacties optreden, zoals transpireren, geeuwen, moeheid, lachbuien en huilbuien. Laat dit er op dat moment of later gewoon zijn. Zodoende ‘ruim’ je overtollige belasting uit je lichaam op.

  Latere reacties die mogelijk zijn na de behandeling:

  • Je voelt je veel meer ontspannen, slaapt beter, kan stress situaties beter hanteren.
  • Je spreekt makkelijker uit wat je voelt, zowel negatief als positief.
  • Je huidstructuur wordt egaler en rustiger, doordat je meer ontspannen raakt.
  • Hoge bloeddruk neemt af, lage bloeddruk neemt toe.
  • Bij suikerpatiënten vindt er verandering van bloedsuikerspiegel plaats.
  • Uitscheiding van de huid (blaasjes, puistjes, eczeem).
  • Je darm- en urineproductie neemt tijdelijk toe alsmede de afscheiding.
  • Niet verwerkte oude ervaringen of ziektes (emoties) kunnen weer opspelen. Dit is dan nodig om op deze manier weer ‘ruimte’ te maken om zo je energie goed te kunnen laten doorstromen.


  Alles wat je loslaat ruimt op en geeft je meer ‘ruimte’ en energie!

  Heb je vragen of interesse neem dan gerust even contact met mij op dan zal ik je verder informeren.

  Behandeling vanaf € 37,50 

   

 • Voetreflex Uitwerking

  Voetreflex Uitwerking

  Nadat je een voetreflex behandeling hebt ondergaan zal je veel ontspanning kunnen gaan ervaren, waardoor je actief en proactief de zaken op zult gaan pakken.

  Er kunnen emoties opkomen die je mogelijk lange tijd niet meer ervaren hebt. Je zult daardoor veel gaan loslaten. De ‘ballast’ die je in de loop der tijd hebt opgeslagen in je lijf komt eruit. Je zult hierdoor meer ‘ruimte’ gaan ervaren, dichter bij jezelf komen en zodoende echt goed voor jezelf gaan zorgen. Je krijgt hierdoor een meer ontspannen leven wat tevens weer een positieve invloed zal hebben op je omgeving.

  Opslag van indrukken die bij ons ’binnenkomen’ kunnen emoties opwekken. Wanneer wij deze niet verwerken of kunnen loslaten zal de energie verminderd stromen in ons lichaam en een deel van ons lichaam zal zich uiten in ziektebeelden.

  Ziekte, zowel geestelijk als lichamelijk ontstaat als de bestaande balans tussen het lichaam, de energievelden van het denken, het voelen, de ziel en de omgeving wordt verstoord.

  Ziekte is “de spiegel van de ziel”

  Wanneer je blokkades worden opgeheven, doordat je de voetreflex bent ondergaan, ontstaan er inzichten, hierdoor ga je loslaten en zal je steeds dichter bij jezelf komen. Je energie zal weer gaan stromen, ziektes kunnen worden opgeheven of verminderde klachten geven. Doordat je een over een groot zelf genezend vermogen beschikt.

   

  Heb je vragen of interesse neem dan gerust even contact met mij op dan zal ik je verder informeren.

  Behandeling vanaf € 37,50 

 • Voetreflex Oorsprong

  Voetreflex Oorsprong 

  De voetreflexologie werd al toegepast in het oude China, in Egypte en bij de Indianen van Noord- en Zuid-Amerika. In die tijd had de mens nog bewust contact met zijn hogere zelf en zijn intuïtie.

  Men was zich bewust van de natuurwetten en respecteerde de aarde en zijn bewoners.

  Deze mensen voelde aan wat hij wel en niet moest doen. Na een periode waarin het materialistische denken sterker ontwikkeld werd dan het gevoelsleven, is er nu weer sprake van een groeiende bewustwording van het feit dat we meer op ons gevoel moeten leren afgaan, in plaats van op het verstand alleen.

  Hierdoor is er een toenemende belangstelling ontstaan voor oude natuurgeneeswijzen, zoals de voetreflexelogie.

  In ons lichaam bevinden zich 10 verticale en 3 horizontale lichaamszones, waardoor er een anatomisch-topografisch lijnenspel ontstaat, waarin diverse organen gerangschikt zijn. Deze lijnen worden weer weerspiegelt in onze voeten, waarin dezelfde reflexzones zich bevinden.

  In onze rechtervoet bevindt zich de rationele (denk) kant en in onze linkervoet bevindt zich de emotionele (gevoel) kant. Door plaatsbepaling en drukbepaling, worden deze zones geactiveerd en treedt ons zelfgenezend vermogen in werking.

  De massage is een weldaad voor lichaam en geest en ons algehele welzijn en geeft vooral veel verlichting bij verschillende ziektebeelden die wij in ons leven hebben opgedaan. Daarnaast ervaar je een enorme rust en ontspanning.

   

  Heb je vragen of interesse neem dan gerust even contact met mij op dan zal ik je verder informeren.

  Behandeling vanaf € 37,50

   

 • Voetreflex Natuurgerichte Principes

  Voetreflex Massage en de vijf natuurgerichte principes

  1. Energie

  Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Het in balans brengen van het energiesysteem is een belangrijk uitgangspunt bij elke behandeling.

  2. Prikkelopdracht

  Dit heeft alles te maken met de communicatie tussen de verschillende lichaamssystemen. Het zenuwstelsel  speelt een grote rol op het gebied van communicatie. Er dient een goede balans te zijn tussen kracht, voelen en denken ofwel tussen de linker- en rechterhersenhelft in het bijzonder. De lichaamsgerichte behandelmethodes bevorderen het ontstaan van een juiste balans tussen beide hersenhelften.

  3. Drainage

  Wij hebben allemaal te maken met toxische belastingen van ons systeem. Deze kunnen van materiële aard zijn, bijvoorbeeld door verkeerde voeding, maar ook van geestelijke aard, zoals bijvoorbeeld boosheid. Draineren ofwel reinigen van lichaam en geest zijn belangrijke aspecten in elke behandeling.

  4. Voeding

  Goede voeding betreft alles wat wij tot ons nemen. Het is veel meer dan gezond eten. Alles wat wij doen, denken en ervaren geeft ons voeding. Bewustzijn ontwikkelen op die zaken die wij mentaal en fysiek tot ons nemen, helpt ons op weg naar een betere gezondheid.

  5.  De psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon

  Bewustwording is het begin van heling. Welke signalen geeft ons lichaam ons? Welke boodschappen geven wij via onze gedachten aan ons lichaam, onze geest, onze cellen? Welke overtuigingen hebben wij? Waaruit bestaan onze patronen? Helen heeft alles te maken met herkennen, waarnemen en onderzoeken van ons lichaam en onze geest. In de praktijk kijken we naar patronen, denkbeelden en signalen om de dieperliggende aspecten van ziekteprocessen in het bewustzijn te brengen.

  Metafysica

  Metafysica  is 'vertalen' van datgene wat naar voren komt uit het onderbewustzijn.

  Je houdt je dagelijks bezig met veel zaken, gezin, vrienden, werk, hobby’s etc. Ook je onderbewustzijn houdt zich met veel zaken bezig, maar in het dagelijks leven gaat dat aan je voorbij, je staat er niet bij stil. Deze zaken vragen op de één of andere manier toch een keer de aandacht door als lichamelijke klacht tevoorschijn te komen.

   

  Behandeling vanaf € 37,50 

 • Vergoeding Voetreflex Zorgverzekeraars

   

  VERGOEDING VOETREFLEX BEHANDELING DOOR DE ZORGVERZEKERAAR!

  Als erkend beroeps lid van DE BER worden mijn voetreflex behandelingen (gedeeltelijk) vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

  De volgende verzekeraars hebben de voetreflex van DE BER voor 2022 opgenomen in het aanvullend pakket onder alternatieve en complementaire geneeswijze.

  • Interpolis  
  • FBTO
  • De Friesland 
  • Pro Life
  • ZieZo/ Reflexzonetherapie (acupressuur)/ vanaf Aanvullend **
  • Zilveren Kruis/ Reflexzonetherapie (acupressuur)/ vanaf Aanvullend **

  Staat je verzekering hier niet tussen, raadpleeg dan je verzekering of je mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komt.

  LET OP! De vergoeding is afhankelijk van het aanvullend pakket dat je hebt afgesloten bij je ziektekostenverzekering. Ga dus zelf goed na of je voor vergoeding in aanmerking komt!. Zowel DE BER als Pure Body & Soul staan niet garant voor vergoeding, dit is geheel afhankelijk van je eigen ziektekostenverzekering.

  Weet dat De BER streeft naar een brede erkenning van de voetreflexologie als complementaire geneeswijze. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen kwaliteitseisen en De BER tracht daaraan, binnen de mogelijkheden, te voldoen om zodoende vergoeding te bewerkstelligen. ( zie www.ber-voetreflexologie.nl).

  Pure Body & Soul – Bloemstede 96 – 3608 TG Maarssen - -6 23 26 91 29

  E.info@purebodyensoul.nl -www.purebodyensoul.nl – K.v.K. 30.10.68.99 – Branchlid: Provoet

  AGB-Code/Pedicure: Persoonlijk (F. van Ekris) 9610 1346 – Onderneming 9606 3446

  AGB-Code/Voetreflex: Persoonlijk (F. van Ekris) 9010 6208 – Onderneming 9006 5432

  Bankrekening: NL88 INGB 00 08 14 69 21 t.n.v. Pure Body & Soul

   

 


Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan gerust even contact met mij op!

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd, anders ben ik helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen evenals voor niet nagekomen afspraken. Als je een afspraak maakt ga je hiermee akkoord. Alle contact tussen personen en de masseuse (Francien van Ekris) vindt plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel experimenteel. Aan al wat plaatsvindt kunnen geen rechten ontleend worden, noch is het ter vervanging van bestaande gezondheidszorg (artsen, psychologen, psychiaters, paramedici etc.). Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen, en waart de masseuse vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

 • Jouw schimmelnagel de top van de ijsberg!

  Jouw schimmelnagel de top van de ijsberg!

  Heb jij een zeer laag energielevel, verminderde weerstand of zijn er emotionele inslagen, dan heb je kans op een verstoring in je immuuns...

  Lees meer
 • Prachtig toch die mooie verzorgde nagels?

  Prachtig toch die mooie verzorgde nagels?

  Wist jij dat onze nagels de ‘spiegel’ zijn van onze gezondheidstoestand. De groei is eveneens een indicatie dat er iets schee...

  Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.